תנאי ביטול עסקה

דמי ביטול ו/או שינוי (מסיבות שאינן "מצב קורונה"*):

עד 60 ימים לפני מועד היציאה לחופשה: דמי ביטול בסך 150 € לאדם.
59 – 7 ימים לפני מועד היציאה לחופשה: דמי ביטול בשיעור 50% ממחיר החבילה.
החל מ- 6 ימים לפני מועד היציאה לחופשה ואילך, חלים דמי ביטול מלאים.
במידה וחבילת הנופש מבוססת על טיסות שאינן טיסות שכר של קלאב מד, תיתכן תוספת לדמי הביטול בגין רכיב הטיסה בחבילה. תוספת זו יכולה להגיע עד ל 100% מעלות רכיב הטיסות בחבילת הנופש. בעת ביצוע ההזמנה, נציג קלאב מד/ סוכן הנסיעות יעדכן אתכם בדמי הביטול של חברת התעופה במידה וקיימים.
דמי הביטול יחולו על כל ביטול, לרבות ביטול חלקי ו / או שינוי ו / או העברת זכות.
דמי החברות בקלאב מד אינם מושבים במקרה של ביטול, מכל סיבה שהיא, שכן תוקפם נשמר.
**במקרה של ביטול של אחד או יותר מאורחי אותו החדר, שנמכר כיחידה אחת, ייחשב הביטול כביטול של ההזמנה כולה.
*** לתשומת לבכם, לא די בשליחת הודעת הביטול, יש להמתין למענה חוזר מנציג במייל או בטלפון להשלמת תהליך הביטול.

לביטול עסקה יש לפנות אלינו במייל: sales.il@clubmed.com
או ישירות ב- WhatsApp העסקי שלנו כאן

תנאי ביטול במצב קורונה

אנחנו בקלאב מד מאמינים שאת החופשה שלכם אתם צריכים להזמין בראש שקט ובתנאים הטובים ביותר, לכן תוכלו לבטל את חופשתכם ולקבל החזר כספי/ זיכוי לחופשה חלופית לפי התנאים המפורטים כאן מטה.

תוכלו לבטל את חופשתכם בטווח של 7 ימים ועד 48 שעות לפני מועד היציאה לחופשה ולקבל החזר כספי(1) במקרים הבאים:
✔️במידה ומדינת ישראל תאסור על אזרחיה המחוסנים ו/או המחלימים לבקר במדינת היעד אליה הוזמנה החופשה.
✔️במידה ומדינת היעד תמנע באופן גורף מישראלים מחוסנים ו/או מחלימים להיכנס בשעריה.

תוכלו לבטל את חופשתכם בטווח של 7 ימים ועד 48 שעות לפני מועד היציאה לחופשה ולקבל זיכוי לחופשה חלופית (2) במקרים הבאים:
✔️במידה ונמצאתם חולי קורונה מאומתים (3) (בצירוף אסמכתא).
✔️במידה וחלה חובת בידוד למחוסנים ו/או למחלימים במדינת היעד אליה הוזמנה החופשה.

תנאים כלליים במקרה של ביטול חופשה עקב מצב קורונה:
(1) ניתן לבטל את ההזמנה ולקבל החזר כספי מלא (למעט דמי חבר ועלות דמי ביטול רכיב הטיסות בחבילה במידה ומדובר בחבילה המורכבת מטיסות שאינן טיסות שכר של קלאב מד). יובהר כי על חבילת נופש המבוססת על טיסה סדירה או טיסת Low Cost (שאינה טיסת שכר של קלאב מד) עשויים לחול דמי ביטול בשיעור של עד 100% מגובה רכיב הטיסה בחבילה.
במידה ובעת הזמנת החופשה העתידית היה ללקוח זיכוי בקלאב מד ישראל, ככל שהלקוח הוסיף תוספת כספית מעבר לשווי הזיכוי (להלן: "התוספת הכספית" ו"הזיכוי" בהתאמה), במקרה של ביטול החופשה העתידית המזכה את הלקוח על פי המפורט מעלה בהחזר כספי, אזי התוספת הכספית תוחזר ללקוח כהחזר כספי, בעוד שהזיכוי ישאר כזיכוי אשר יהיה ניתן לממשו בהזמנות שיבוצעו עד לסוף שנת 2022. האמור אינו בא לשנות מתנאי ביטול ההזמנה וגובה ההחזר במקרה של ביטול אלא לגבי ייחוס ההחזר לזיכוי/מזומן.
יובהר, כי ככל וסיבת ביטול החופשה הינה בשל היות הלקוח בבידוד, הלקוח לא יהיה זכאי למימוש ההטבה, וככל שיבחר לבטל את החופשה יישא בכל התשלומים הנלווים כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות.

(2) זיכוי לחופשה חלופית בהקשר זה הנו זיכוי על מלוא עלות חבילת הנופש (למעט דמי חבר ועלות דמי ביטול רכיב הטיסות בחבילה במידה ומדובר בחבילה המורכבת מטיסות שאינן טיסות שכר של קלאב מד), שתיוותר עבור הרשומים בה כזיכוי לחופשה חלופית, עתידית בקלאב מד ובלבד שתוזמן בטווח של עד שנה מיום היציאה לחופשה המקורית שבגינה ניתן הזיכוי. הזיכוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להמרה להחזר כספי. בחופשה החלופית, החל מרגע הזמנתה, יחולו דמי הביטול שחלו במועד הביטול על החופשה המקורית ולאחר מכן יחולו דמי ביטול בהתאם למועד הביטול.

(3) הכוונה ב"מאומתים לקורונה" היא למקרה בו לפחות אחד מהרשומים בחבילת הנופש נמצא מאומת לקורונה בבדיקת PCR בטווח הימים שצוין. בצירוף אסמכתא לכך ותעודות לזיהוי ככל שידרשו מטעם קלאב מד, תתאפשר הטבת הביטול בזיכוי לחופשה חלופית עבור מי שנמצא מאומת ובני משפחתו הגרעינית בלבד או לחילופין השוהה עמו בחדר בהזמנה בלבד.

שימו לב! התנאים המפורטים בעמוד זה רלוונטיים לעונה הנוכחית ולא יהיו תקפים להזמנות שמועד היציאה אליהן חל לאחר ה- 30.11.2022 ולהן תנאים חדשים.

קלאב מד שומרת לעצמה את הזכות לחדול בכל עת מההטבות המוצעות מעלה, כולן ו/או חלקן, ובלבד שהודיעה על התנאים החדשים החלים, באתר האינטרנט הרשמי שלה.