מידע משפטי

שם החברה: "לה קלוב מדיטראנה (ישראל) בע"מ"
כתובת: הברזל 25, תל אביב, 6971035

טלפון: 03-5142222

ח.פ: 510283435

ביטוח: AXA CORPORATE SOLUTIONS
4 rue Jules Lefèbvre - F-75426 Paris, Cedex 09.
RCP Number: 413.007.643.20